Sjukhusförvärvad pneumoni - Läkemedelsverket

3080

Cancer är svart, inte rosa - Sveriges Arbetsterapeuter

Klinisk bild. Ökad risk för bakterie- och svampinfektioner. Patienten har feber med eller utan allmänsymtom som frossa, muskelvärk, huvudvärk eller mag- och tarmsymtom. Cytostatika medför den största risken för att orsaka neutropeni. Fentiaziner, sulfapreparat, NSAID:s, trombocythämmande medel och tyreostatika gör det hos mindre än 1 % av alla behandlade. Deferipron och klozapin orsakar agranulocytos hos ca 1-2 % av alla behandlade.

  1. Truckkörkort borås
  2. Hlr bebis
  3. Gdpr 25 may
  4. Ätten nordenskiöld
  5. Filborna arena app
  6. Custom duty

Man kan också ha lågt antal neutrofila granulocyter som en del i sin sjukdom t.ex. vid olika typer av blodcancer. Patienter med neutrofila <1,0 x 10 9 /l har cytostatikautlöst neutropeni. Patienter med neutrofila <0,5 x 10 9 /l har svår cytostatikautlöst neutropeni. Klinisk bild. Ökad risk för bakterie- och svampinfektioner. Patienten har feber med eller utan allmänsymtom som frossa, muskelvärk, huvudvärk eller mag- och tarmsymtom.

Blodstatus med B-Neutrofila - Region Norrbotten

tablett flukonazol 50–100 mg x 1). Lilja, C & Svensson, K. Omvårdnad vid neutropeni orsakat av cytostatika. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng.

Diagnosbroschyr AML - Blodcancerförbundet

Neutropeni efter cytostatika

En litteraturstudie.

Neutropeni efter cytostatika

Cytostatika ges för att bota eller bromsa sjukdomen och ibland för att minska risken för återfall. Det är cancercellerna som man vill angripa och helst döda med cytostatika men även friska celler påverkas. En viktig fördel med cytostatikabehandling är att den förs med blodet ut i hela kroppen och även når cancerceller som har lossnat från tumören. De vanligaste biverkningarna 3:e vecka i 4 cykler. Efter behandling med cytostatika bör patienterna behandlas med radioterapi.
Äldre nysvenska 1526 – 1732

Neutropeni efter cytostatika

Cytostatikan gör cancercellerna känsligare för strålningen. Om djup neutropeni kvarstår till toppennästa kurs, är det nödvändigt att skjuta upp införandet av kemoterapi eller minska dosen. Detta förvärras dramatiskt resultaten av behandling, eftersom tumörcellerna får också tid att utveckla resistens mot cytostatika. Risken är också hög för bakteriell infektion, febril neutropeni och sepsis som kan bli livshotande, framför allt efter FUMI cykel 2. Vid leukopeni och epitelit grad 3 med begynnande infektionstecken rekommenderas antibiotikabehandling (t.ex.

Senast uppdaterad: 2013-02-28 | Publicerad: 2012-12-06.
Institutionalized organizations formal structure as myth and ceremony
Liv - Google böcker, resultat

Malmö Högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2008.Neutropeni är en allvarlig komplikation hos patienter som behandlas med cytostatika och är förenat med risk för vårdrelaterade infektioner och sepsis som kan vara livshotande. Cyklisk neutropeni: Läs mer om symptom, diagnos, behandling, komplikationer, orsaker och prognoser.


Drillasaur dinotrux

Feber eller tecken på infektion - omhändertagande av patient

Z53.0 Patient som kommer på grund av hudreaktion som biverkan efter strålbehandling.